انواع حکم
انواع حکم

در بازی حکم گاهی اوقات حاکم برای حکم کردن ورق مناسبی نداره چراکه دستش صرفاً ورق‌های پایین یا اصطلاحاً شماره تلفنه. در این زمان می‌شه با توافق بازیکنان، از قانون سرس نرس استفاده کرد. در غیر این صورت، حاکم می‌تونه تقاضا کنه که طبق قانون ده لوی کم، برگه‌ها از نو بر زده شود.و دوباره حکم کنه.اما اگه بقیه توافق کردند، روال بازی سرس نرس اینجوریه که :
در سرس و نرس، خال حکم وجود نداره پس در این بازی برش وجود نداره. در سرس برگ‌ها از تک تا ۲ ارزش گذاری می‌شه و مثل حکم عادیه، اما در نرس ۲ لو بالاترین و تک کمترین امتیاز را داره. در سرس و نرس، کت وجود نداره. مثلا حاکم کارت ۱۰ خشت می زنه پس تو هم باید خشت بازی کنی و برای گرفتن این دست باید برگ خشت بزرگتر از ۱۰ مثل آس ،شاه ،بی بی و سرباز بزنی وگرنه هر برگی حتی آس یک خال دیگه به شما هیچ کمکی نمی‌کنه و دست رقیب جمع می‌کنه.
سرس:
طبق قانون سرس، شاه بالاترین ورق و تک پایین‌ترین ورق؛ مگه اینکه حاکم حکم را «آس سرس» اعلام کنه که در این صورت آس بالاترین ورق و به ترتیب تا پایین. در سرس هرکس بالاترین برگه از خالی که بازی شده را داشته باشه و بازی کنه می‌تونه دست جمع کنه و مثل حکم هر تیمی که 7 دست جمع کنه بازی را برده . تنها تفاوت سرس با حکم معمولی، بی‌ارزش بودن «تک» و انجام بازی بدون حکم .

نرس:
ب نرس دقیقاً مثل سرس ، ولی ورق ها از کوچک به بزرگ ارزش دارند .2 لو از همه بالاتره بعد 3، 4،… تا ورق تک. ورقهای کوچک مهم هستن و تیمی که در هر دست ورق های ریز داشته باشه برنده اس. در این حکم هم بریدن وجود نداره و اگه ورق کمتر از حکم زمین نداشته باشی بازنده‌ای ؛حتی اگه 2 لو از یه خال دیگه باشه.
آسِ نرس (تک نرس)
در این حکم با ارزش‌ترین ورق ها به ترتیب آس ، 2، 3 و… و بی‌ارزش‌ترین ورق شاه .در این حکم برش نداریم.

انواع حکم