بلک جک
بلک جک

معرفی بازی بلک جک
بازی بلک جک که در ایران به اسم بازی 21 هم شناخته می‌شود از پرطرفدارترین بازی‌ها است. البته توجه داشته باشیدکه روش انجام بازی بلک جک در ایران با سایر کشورها تاحدودی متفاوت است. این بازی می‌تواند با 1 تا 8 دست کارت بازی شود و در آن یک فرد به عنوان دیلر هم حضور دارد. در ایران برای بازی بلک جک همه کارت‌ها با اعداد 2 تا 5 کنار گذاشته می‌شوند. در بازی بلک جک هر بازیکن به صورت جداگانه با دیلر بازی می‌کند و هدف این است که بازیکن دیلر را شکست دهد. ترتیب بازی بازیکنان در جهت عقربه‌ های ساعت است.
بازی بلک جک چطور انجام می‌شود؟
در این بازی دیلر ابتدا به هر بازیکن یک کارت می‌دهد. بازی با نفر اول شروع شده و بازیکن باید سعی کند جمع امتیازات کارت‌های خـود را به عدد 21 برساند. بازیکن هربار می‌تواند درخواست کارت کند و دیلر به او یک کارت جدید بدهد، یا دیگر کارت نخواهد. دیلر هم بعد از رسیدن به امتیاز 17 دیگر نمی‌تواند کارتی بردارد. اگر بازیکن یا دیلر به امتیاز 21 برسند برنده بازی خواهند بود. اگر هیچکدام به 21 نرسند کسی که به 21 نزدیکتر باشد (یعنی هرکدام که امتیاز بیشتری دارد) برنده است. واضح است که اگر بازیکن یا دیلر با برداشتن کارتی 21 را رد کنند بازنده خواهند بود.
امتیازها در بازی بلک جک چطور محاسبه می‌شود؟
آس: آس بسته به بقیه دست شما، 1 یا 11 امتیاز دارد. اگر شما در دست خود فقط دو کارت داشته باشید، یا بیشتر از دو کارت داشته باشید که جمع آن‌ها از ده کمتر است، آس 11 امتیاز دارد. اگر بیش از 3 کارت داشته باشید و جمع آن‌ها از ده بیشتر باشد، آس 1 امتیاز دارد. شاه، بی‌بی و سرباز: شاه، بی‌بی و سرباز هرکدام 10 امتیاز دارند.
عددها: ا متیاز این کارت‌ها مساوی با عددخودشان است یعنی مثلا کارت عدد 6، 6 امتیاز دارد.
دست بلک جک
بهترین دست در بازی بلک جک، یک آس و یکی از کارت‌های شاه، بی‌بی یا سرباز است که جمع آن دقیقا 21 است و به این دست بلک جک می‌گویند.

بلک جک