معرفی بازی بی دل
معرفی بازی بی دل

در بازی بی دل مثل هفت خبیث و ریم هر کسی برای خودش بازی می‌کنه و بازیکنان با هم یار نیستند.
در هر دست بازی هر ۵۲ برگ میان بازیکنان پخش می‌شود (دقیقا مثل حکم ،هر کس۱۳ برگ) .
ابتدا هر بازیکن باید سه کارت را به بازیکن سمت راست بده و از بازیکن سمت چپ ۳ کارت بگیره.
اینجا جاییه که میشه خوب برای بقیه دام گذاشت و امتیاز منفی بهشون داد.
روند بازی
امتیازبندی:
این بازی ۲۶ امتیاز منفی داره. هر ورق دل یک امتیاز منفی . بی بی پیک ۱۳ امتیاز منفی . در صورت رسیدن امتیازات منفی به ۱۰۰ بازی تموم میشه وکسی که امتیازاتش از همه کمتر بشه برنده است . نکته: اگه بازیکنی بتونه همه ورقهای منفی یه دست را جمع کنه، هم برنده است. و بقیه بازیک ها ۲۶ امتیاز منفی می‌گیرند.

معرفی بازی بی دل