Reicarnation Classic

Reicarnation Classic

1,800,000 تومان

دو نسخه برای کمپین تناسخ ایجاد شده است: CLASSIC و ORIGINAL.

نسخه CLASSIC از طرح رنگارنگ تری با رنگ های سنتی (قرمز ، زرد ، آبی و سیاه) استفاده می کند.
ویژگیهای ورق کلاسیک تناسخ:
۵۶ کارت بازی سفارشی شیک
رنگ کامل روی کارت
تولید شده بر روی کاغذ با کیفیت

شامل 1 کارت Gaff و 1 کارت تخصصی است
کارت های سفارشی ، کارت های دادگاه ، جوکرها و جعبه تاک
چاپ شده توسط شرکت کارت بازی ایالات متحده

SKU N/A دسته بندی

Reicarnation Classic

1,800,000 تومان

دو نسخه برای کمپین تناسخ ایجاد شده است: CLASSIC و ORIGINAL.

نسخه CLASSIC از طرح رنگارنگ تری با رنگ های سنتی (قرمز ، زرد ، آبی و سیاه) استفاده می کند.
ویژگیهای ورق کلاسیک تناسخ:
۵۶ کارت بازی سفارشی شیک
رنگ کامل روی کارت
تولید شده بر روی کاغذ با کیفیت

شامل 1 کارت Gaff و 1 کارت تخصصی است
کارت های سفارشی ، کارت های دادگاه ، جوکرها و جعبه تاک
چاپ شده توسط شرکت کارت بازی ایالات متحده

SKU N/A دسته بندی